berjutapena.or.id,- Percaya atau tidak segala sesuatu yang disyariatkan pasti ada hikmah ...

berjutapena.or.id,- Ibadah haji merupakan syariat umat terdahulu. Bukan termasuk keistimewaan umat ...