berjutapena.or.id,- Al-Qur’an merupakan kalam (perkataan) Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ...