berjutapena.or.id,- Secara bahasa qunut adalah do’a yang mencakup kepada kebaikan atau ...